contact
Specializovaný prodejce
kvalitní dětské obuvi
 +420 774 040 854
vyhledej v textu
jen ve velikosti
  
Nákupní košík je prázdný

Obchodní podmínky internetového obchodu www.aminabotky.cz (nákupní řád)

Zákazník svou objednávkou stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami a souhlasí s nimi v plném rozsahu:

1. Úvodní ustanovení:
  Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.aminabotky.cz. Podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího - tj. firmy Lucie Zelenková - AMINA a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží).
  Ceny v internetovém obchodu jsou aktuální ceny v Kč včetně DPH pro koncového zákazníka.
  Uvede-li kupující při registraci/objednávce svůj e-mail, bude informován o přijetí objednávky elektronickou poštou na uvedené adrese.
  Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, zejména platnou výši ceny objednaného zboží v příslušném množství (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou na internetových stránkách, a zejména na stránce konečného potvrzení a odeslání objednávky.

2. Objednávka, uzavření smlouvy
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může vyžádat potvrzení objednávky.
Potvrzení o přijetí objednávky bude odesláno e-mailem. Případné nesrovnalosti řešte zasláním e-mailu na adresu obchod@aminabotky.cz nebo telefonicky na tel.: 774 040 854.

3. Zrušení objednávky
Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných nepředvídatelných okolností apod.
O důvodech zrušení a možných řešeních bude zákazník neprodleně vyrozuměn formou e-mailu popř. telefonicky, zanechá-li svůj kontaktní telefon při objednávce.

4. Dodací a platební podmínky
Místem plnění je sídlo /bydliště/ nebo místo podnikání kupujícího uvedené v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.
Prodávající dodá zboží neprodleně, zpravidla do sedmi pracovních dnů po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení. V případě nemožnosti dodržení tohoto termínu, např. z technických důvodů, nepředvídatelných okolností apod., bude termín dodávky dohodnut se zákazníkem individuálně.

POŠTOVNÉ:
1.Česká pošta - dobírka (platba při převzetí balíku): 150,-Kč
2.Česká pošta - platba převodem na účet: 90,-Kč
3.Zdarma –převzetí na pokladně v obchodě
4.Dobírka – zásilkovna – 90,-Kč
5.Zdarma -pokud je vaše jednorázová celková objednávka min. v hodnotě 2 000-Kč vč. DPH

5. Vrácení zboží
Zboží bude přijato zpět za těchto podmínek:
a) Zboží musí být schopné dalšího prodeje, neporušené a v původním obalu.
b) Zákazník musí odeslat zboží spolu s kopií daňového dokladu v zákonné lhůtě a to na adresu : Lucie Zelenková, Náměstí Karla IV 3359, 276 01 Mělník
c) Peníze za zboží budou neprodleně po obdržení zboží vráceny a to buď na bankovní účet kupujícího nebo poštovní poukázkou. Náklady spojené s vrácením peněz hradí prodávající.
d) Pokud si kupující při vrácení zboží zároveň objedná zboží odpovídající hodnoty, nebude mu účtováno poštovné.

6. Reklamace
Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Koncový zákazník je povinen udat důvod reklamace a přiložit kopii faktury o zakoupení zboží.Reklamace zasílejte na adresu : Lucie Zelenková, Náměstí Karla IV 3359, 27601 Mělník. Za vadu nelze považovat změnu na zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání popř. nesprávného zásahu. Prodávající přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:
1. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů (včetně) ode dne jejího uplatnění
2. případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout
Standardní záruka na produkty prodávané prodávajícím je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.
Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční doba začíná datem uvedeným na dodacím listu.
Kupující má právo na výměnu bezvadného zboží z důvodu chybně stanovené velikosti nebo barvy. V takovém případě kupující zašle na vlastní náklady zboží zpět prodávajícímu, který mu neprodleně zašle nové zboží na vlastní náklady.

7. Ochrana osobních dat
Internetový obchod www.aminabotky.cz podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám.

8. Závěrečná ustanovení
Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 3. 2006 a platí do odvolání.
Lucie Zelenková
IČO 62961641
rejst.č. ObŽÚ / 05310 / 18918 - L
evid.č. 320601-16783-00 V Mělníku dne 1.3.2006

  cookies |     Copyright © 2024 Lucie Zelenková - Amina
Návštěvy: On-line: 10 * Návštěvy dnes 32   Celkem 319074 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |