contact
Specializovaný prodejce
kvalitní dětské obuvi
 +420 774 040 854
vyhledej v textu
jen ve velikosti
  
Nákupní košík je prázdný
  AMINA
  Lucie Zelenková
  Náměstí Karla IV. 3359
  276 01 Mělník

  e-mail:
  obchod@aminabotky.cz
  Podmínky ochrany osobních údajů
  pondělí - pátek
  9:00 - 12:00     13:00 - 17:00

  sobota
  9:00 - 11:30

  Podmínky ochrany osobních údajů

   

  I.

  Základní ustanovení

  1.     Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lucie Zelenková IČO 62961641

  se sídlem Kosmonautů 3017, Mělník 27601. (dále jen: „správce“).

  2.     Kontaktní údaje správce:

  adresa: Kosmonautů 3017, Mělník, 27601

  email: obchod@aminabotky.cz

  telefon:774040854

  3.     Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  4.     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

   

  II.

  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1.     Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  2.     Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.

   

  III.

  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  ·       plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  2.     Účelem zpracování osobních údajů je

  ·       vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

  3.     Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  IV.

  Doba uchovávání údajů

  1.     Správce uchovává osobní údaje

  ·       po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  2.     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

   

  V.

  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1.     Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží.

  2.     Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

   

   

  VI.

  Vaše práva

  1.     Za podmínek stanovených v GDPR máte

  ·       právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  ·       právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  ·       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  ·       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  ·       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  2.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

   

  VII.

  Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1.     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  2.     Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

   

  VIII.

  Závěrečná ustanovení

  1.     Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  2.     Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

   

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
    cookies |     Copyright © 2024 Lucie Zelenková - Amina
  Návštěvy: On-line: 78 * Návštěvy dnes 4   Celkem 316662 
  backZpět | 
  upNahoru | 
  homeDomů |